Menu Tutup

Londong di Rura, mitologi kejatuhan manusia

Dalam mitologi Toraja, asal usul leluhur Toraja itu berasal langit yang turun ke bumi melalui sebuah tangga yang menghubungkan langit dan bumi atau yang disebut sebagai eran di langi’ (tangga ke langit). Eran di langi’ dan mitos kejatuhan leluhur.

Londong di Rura, penguasa di Rura bermaksud mengawinkan kedua anak kandungnya yaitu Bombong Lidi dengan Mellolo Adeng. Sebelum perkawinan dilaksanakan, ia mengirim Mangngi’,  hambanya untuk bertanya kepada Puang Matua (Tuhan), apakah boleh seseorang menikahi saudaranya. Hambanya tidak pergi ke langit tetapi kembali dan berbohong bahwa Puang Matua memperbolehkannya asalkan diadakan ritual ma’bua’.

Perkawinan sedarah pun dilaksanakan. Namun hal ini ternyata dilarang oleh Puang Matua. Manusia telah melakukan pelanggaran berat, manusia telah jatuh kedalam dosa. Hukuman sebagai konsekuensi dosa ditanggung manusia. Peserta ritual perkawinan tenggelam, tanah terberkati telah hilang, hubungan langit dengan bumi telah putus karena eran di langi’ (tangga ke langit) telah runtuh.

Malemi nene’ki disanga Ma’loko Batu umpotingkan aluk ma’riu-riu sae sau’ lino. Sae sau’ lino ma’rampanan kapa’, dadimi Marampio Padang sia Datu Nangka’. Talumo tau lan lino.

Male nene’ langngan Rura, ma’rampanan kapa’ lako Londong di Rura. Ma’rampanan kapa’ Londong di Rura, dadimi Bombong Lidi sola Mellolo Adeng, to siulu’ te.

Iatonna iato, manda’pa eran di langi’, tae’pa nasongka to.

Apa to sugi’ te Londong di Rura, denmi kaunanna disanga Mangngi’.

Nakuami ade’, “Maleko langngan Puang Matua mekutana, mukua : ma’din siaraka ade’ sirampean tu to siulu’? ”.

Tae’ na lo langngan langi’ tu Mangngi’. Sule bangmi umboko kada nakua, “ma’din ade’ apa la dipa’bua’ipi ”.

Paiman tongan Londong di Rura, napa’bua’i. Ma’bua’mo Londong di Rura to nasanga pulu’na rampanan kapa’ dio kasiuluran.

Dipetumbangimi tu Bombong Lidi, nataruk bua’ tu Mellolo Adeng na to siulu’.

Ma’bua’ omi tu nene’ki disanga Pondan Padang nene’na tu disanga Buntu Aruan. Sikutanami belanna dipasarra’i bua’na, samaa di tikarai.

Nakua Pondan Padang, “La manganda’mo’ ”.

Mekutana Londong di Rura, “Bua’ apa tu bua’mu Pondan Padang? ”.

Nakua, “Kalosi kalebu do langi’, na diben sangpiak, na diben sangtepo, sangleso, na diben sangleso serre’ ”.

Ia sianna sule domai, na rampo lo’ Rura tu Londong di Rura belanna nasayu tu aluk ia to, natumpu tu eran di langi’.

Maneri tae’ eran di langi’. La manda’ bangpa tu eran di langi’ dinii lo mekutana kenna tangngia te sala aluk lo’ Rura untumangngi.

Songkamo eran di langi’, mangkamo, napoinaa tu Londong di Rura, nakua : “ta tananni te tarianna ia sia nabengki’ Puang Matua te, umbai iamo napolalan te”.

Ditanan tu kalosi kalebu. Tae’ natuo, bosi.

Ditanan tu sangpiakna. Bosi.

Ditanan tu sangtepona. Ramman manna.

Ditanan tu sanglesona. Ma’leo-leo bangpa to, tae’pa namarumbo tongan.

Ditanan tu sangdalukna. Randuk marumbo lobo’na.

Ditanan sangleso serre’. Tarru’  to kengkok, uaka’ barinni’na, nalamban tasik mapulu’, ungkallo tangngana langi’ daun malunanna.

Nakua, “Soro’imi rampanan kapa’, tae’ pole’ ia la susinna te’e. Iamo pole’ nasayu Puang Matua to’o ”.

Sisarakmo rampanan kapa’ to’o.

Nakua, “Daka’mi sampu pentallun, sampu pen a’pa’ ia la narampanni kapa’ te’e ”.

Nakua, “Na la umbamo nakua la unggirik aluk to, na tae’mo la dinii mekutana langngan langi’ ”.

Na pakitta’ omi lanmai di sanga Sulo Ara’ nene’ki do Sesean, na disanga Pong Bua’ Allo di Tikala. Iamo sae ditambai to na lo patutungan bia’ sau’.

Sae sau’ nakua, “La ditunu ia tu Bombong Lidi sola Mellolo Adeng”.

Apa nakua, “Iamo nasayu Puang Matua tu. Denmo tau nina’ disanga Bambau’ nadilallang suso na ditunu kapu’. Nasayu Puang Matua domai langi’ ”.

Nakua, “Nasayu Puang Matua dilallang kapu’ tu Bambau’, na umbara susi te?”.

Nakuamo Sulo Ara’ sola Pong Bua’ Allo, “Alami rendenan tedong, ia sullean batang dikalena, la ditunu suso, la dilallang kapu’ ”.

Iamo disanga rambuan langi’ ba’tu dikua dirambui langi’.

Male tominaa umpetambanni lako randanna tondok, umpetambanni lako matallo, matampu’,  tama marring di Liku, umpetambanni rokko Pong Tulak Padang, langngan Puang Matua kumua, “Indemo te sondana batang dikalena. Tang lakundunanmo, indemo rendenan tedong na indemo bai la ditunu suso, la dilallang kapu’ ”.

Sondana matana aluk, matana Pong Tulak Padang diong litak, matana Puang Matua do untiro pentasina.

Sule tama tangngana tondok to’o, sikasiri’mo te to siulu’, to sulemo sangsiuluran, dadimo sangtorroan lolo. Sikasiri’mo, sikasiri’ datumo to’o. Dipabendanmo surasan tallang, papanamo mangaku to.

Susimo to tu uleleanna Londong di Rura.

Tontong dipangngadaran lako tarukna, nakua, “ia temai napogau’ to diponene’ dolona, iamo napomate”. Dadimo tangma’din dipogau’, belanna lasanggangki’ natumang, la naposangngang burana padang, na tae’ apa dipotuo. Mangkamo disa’bii : dadi tasik tondok lo’ Rura.

Reference : Bibliography 173

Related post :   Bating lan badong

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!