Menu Tutup

Londe tondok Toraya

Londe tondok Toraya berisikan pantun mengenai keindahan, keanggunan, kesatuan dan sebagainya dalam kaitannya dengan tondok lepongan bulan, negeri leluhur orang Toraja. Berikut beberapa londe tentang tondok Toraya (*).

Misa’ri lepongan bulan lebu’na sang torayan tang la sisurik tang la ma’dua ba’teng

Tondok ballo te tondokta tasak pellaoanna tang la inanna tatto’ kapala’-pala’ Tindak sarira merremme’ dao lolokna buntu untuang uran unnari kalimbuang

Pa’padanganna Toraya sundun makalaenna tang natorroi olo’-olo’ masuru

Lepongan Bulan mali’ku pessimbongan Toraya kake’deranna to ma’lemba’ kalando

Tang banua sura’ manna umbeloi tondokta tedong saleko tanda makalaenna

Senga’-senga’ ia Toraya taruk Lepongan Bulan mukkun kambaro lako ma’rupa tau Salebu’ sereko langngan gaun tipoli’ moko la ummantana’ tondok kadadiangku

Senga’-senga’ ia Toraya laen Lepongan Bulan sampu pempitu nakua siulu’ki’

Senga’-senga’ tu tondokta laen pa’padanganta to lendu’ lalan dikuan tama’nasu Mara’na Lepongan Bulan tondok tae’ susinna tang nasailemo bati’ pa’pasusunna

Langi’ mannamo kutiro bintoen kutingara ba’tu lapiran angku lese tondokku

Tarru’ manarangmo tau untampa pa’mataru tang dirangngimo oninna iling-iling

Dao tanete tumangi’ kayu unnade-ade tang nasaile uai lendu’ sau’

Tempon nene’ todolota anna massalu nene’ tang mekata’ka’ umpulung pa’rapuan

Tumangi’ buntu Sesean si’dan buntu Sopai nagalettungngi anak pa’pasusunna Pa’demo bale toraya unnelong dikurungan naula’ lando tossokna bale tanduk

Tang kupomamma’mo aku tang ra’ban bulu mata untiro tondok naili’ barubukan

Tumangi’ salu Sa’dan si’dan salu Maulu ma’bayu pullan umpembungku’ barubuk

Mundan e umba muola umpasere kalemu suleko mai kutanan paken-paken Ro’to’mo pattung makamban dio sa’de banua kulama’pamo la ma’banua pattung

Puramo buntu dibo’bok tanete dituanni ba’tu la tumba ke merrante nasangmi

Tumbari ia Toraya bati’ Lepongan Bulan rampopi pa’dik nasa’sak mekaindo’

Torroan indo’ tonnanu buro’sok ma’pakande indo’ totemo nenne’ massalli’ ba’ba

Tang dipuramo rupanna pakean ballo kale make’ ia kada nenne’mo ma’kambelang

Bu’dak bangmo pa’kadanan tang ma’dodo ma’seppa kappako kita da’mu mendadi pia

Sarreala’ diong lombok bembe pili’ tanete tuo meloko napokassa’ko tondok

Toraya umba muola ammu tang messaile suleko sattu’ umpenunu tondokmu Salu Sa’dan male sau’ sita’pa salu Maulu untundan mali’ la tontong sikadamak

Kalimantan lendu’ lian tang nalambi’ petamba saile sulekan anna tosso mali’ki

Kapua moko ditende’ ende’ ka-Torayammu mengkilalako ammu tende’ tondokmu

Bitti’pa’ angku messimbong diong darra’na Sa’dan kula tang bendan ke nabumbukna’ bara’

Nakua tende’ Toraya : mamma’ moko anakku ammu kasalle mupapatu inaya Topadatindo angina’ anna misa’ kadamo pa’tuladanan la disiturananni

Apara lamutungkanan lako leko’na langi’ tondokta inde unnanga’ pa’kamaya

Kenna tang tassu’ bati’ta lako salian lembang temmoki’ manuk silandak lan buria’

Pantan sanga tu Toraya pantan laen gente’na lendu’ melona kema’uyun kadaki’

Topadatindopa ina’ anna misa’ pangimpi mepakaintin la tontong sanginawa

Tae’ra rompona tondok sala’bi’na Toraya tatang latassu’ undaka’ pandakaran

Tang dipura tampak kada natampe ma’dadinta toe meloi da’ta katu’duk-tu’duk Reference : Bibliography 033

Related post :   Ungkapan-ungkapan Toraja #1

1 Comment

  1. Pingback:Londe, pantun tradisional Toraja | langkanmaega.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!